Datablade

Til skadedyrsbekæmpelse benytter vi forskellige produkter, hvor du måske har brug for at få adgang til datablade for at få information om brugen eller bortskaffelsen af disse midler. Disse datablade kan du finde her.

I disse datablade kan du finde detaljer om produktets sammensætning, hvordan det anvendes, og vigtige oplysninger om førstehjælp i tilfælde af indtagelse eller kontakt.

Hvis du mistænker forgiftning eller er blevet forgiftet, er der normalt et nødtelefonnummer angivet på de individuelle datablade.

Hvis dette nummer ikke er tilgængeligt, bør du kontakte din egen læge eller Giftlinjen.
Oplysninger til Giftlinjen
Tlf: 82121212
www.giftlinjen.dk

Hvis dit kæledyr har været i kontakt med eller har indtaget et skadedyrsbekæmpelsesmiddel, er det vigtigt at konsultere en dyrlæge.

A-Tox +
https://edialux.dk/wp-content/uploads/23018.pdf

Advion Ant Gel
Læs sikkerhedsdatablad i PDF her

Advion Cockroach Gel
Læs sikkerhedsdatablad i PDF her

Aquapy
Læs sikkerhedsdatablad i PDF her

Ficam
Læs sikkerhedsdatablad i PDF her

Fosforbrinte
Læs sikkerhedsdatablad i PDF her

K-Obiol EC25
Læs sikkerhedsdatablad i PDF her

K-Octrine Partix
Læs sikkerhedsdatablad i PDF her

Loppex
Læs sikkerhedsdatablad i PDF her

Maxforce Platin
Læs sikkerhedsdatablad i PDF her

Maxforce Quantum
Læs sikkerhedsdatablad i PDF her

Trinol Myrestop
Læs sikkerhedsdatablad i PDF her

Perma Forte B
Læs sikkerhedsdatablad i PDF her

Protox Insekt
Læs sikkerhedsdatablad i PDF her

Scroll to Top